nno
Vi har, siden NNO startet, arbeidet med å utvikle en firmaprofil med nok særpreg til å etablere en egen, unik identitet. Denne filosofien har vært bakgrunnen for formgivningen av NNO's logo.

Av Morgan G. Lindström

Da NNO's logo ble utviklet, var denne filosofien selve grunnlaget: Vi ønsket et varemerke som skilte seg klarest mulig fra andre aktører på markedet. Slik unngår man for det første forvekslingsfare. For det andre, gir dette en en unik identitet, som skaper riktige forutsetninger for å kunne oppnå registrering av varemerket, og dermed være beskyttet mot plagiat fra andre aktører som måtte dukke opp.

Etter at søknadsprosessen var gjennomgått, ble NNO's logo godkjent som et registrert varemerke av Patentstyret 09.09.2009 med registreringsnummer 252338.
© NNO 2009