Av: Silje KyvikKontaktformidling
Oslo Handelskammer er en del av World Chambres Network, verdens største bedriftsnettverk. Dette gjør at de har mange kontakter i næringslivet, både nationalt og internationalt.

Om OHK
Oslo Handelskammer er en del av verdens største bedriftsnettverk som består av 14 000 handelskamre i 140 land. Av alle disse er OHK et av de minste handelskamrene, med bare 15 ansatte. Dette kommer av at Norge er et lite land, og Oslo er verdens minste hovedstad. Dessuten er OHK er privat handelskammer. Andre steder i verden er det bare et fåtall av handelskamrene som er private. Det vil si at de ikke får noe statlig støtte.

Allikevel har Oslo Handelskammer gjort seg godt bemerket. De har blant annet vunnet en internasjonal pris for mest uvanlige prosjekt.

Oslo Handelskammers opprinnelige rolle
Da Oslo Handelskammer (den gang Kristiania Handelskammer) ble stiftet i 1908, var de definert som et rådgivende organ mellom de interesseorienterte bransjeorganisasjonene og offentlig forvaltning. De posisjonerte seg som en sterk lobyorganisasjon. I tillegg hadde de en viktig forbindelse med den internasjonale handelskammerbevegelsen.

Etterhvert begynte rollen som lobbyorganisasjon å bortfalle. I 1983, under 75-årsjubileet til Oslo Handelskammer uttalte daværende administrerende direktør, Tore B. Lauritzen om handelskammerets virksomhet:

”Hvis man i dag spør hva handelskammeret driver med – og det er et spørsmål jeg har fått mange ganger – pleier svaret å være at vi skiller mellom hva vi burde gjøre og hva vi egentlig gjør.”

Med ”burde gjøre” henviste Lauritzen til rollen som lobbyorganisasjon. Allerede på dette  tidspunktet hadde denne rollen blitt mindre viktig. I dag er det nesten ikke noe igjen av denne lobbyvirksomheten.