Av: Silje Kyvik

E-handel, og andre inntektsbringende aktiviteter på nettet har økt kraftig de siste årene. Ettersom skatteetaten har fått inn stadig flere henvendelser angående skatt og e-handel, har de tydelig presisert dette: Har du en innbringende blogg, driver nettbutikk eller på annen måte har inntekter fra virksomhet på internett gjelder de samme skatte- og avgiftsregler som for annen inntektsgivende aktivitet.

De har også etablert en egen temaside, der de gir svar på de fleste spørsmål: http://www.skatteetaten.no/no/Bibliotek/Sporsmal-og-svar/?mainchapter=115891&chapter=115892#x115892.

Server i utlandet?
Det har ingen ting å si om serveren er plassert i Norge eller i utlandet. Så lenge nettstedet drives i Norge, er det de norske skattereglene som gjelder.

Næringsvirksomhet, eller hobby?
Skatteetaten skiller mellom næringsvirksomhet og hobby. Med hobby mener de aktivitet som ikke er egnet til å gi overskudd eller økonomiske fordeler. Får man inntekt av slik hobbyvirksomhet er det ikke skattepliktig.

All aktivitet som objektivt sett kan gi deg økonomiske fordeler er skappepliktig, på linje med annen næringsvirksomhet. Skatteetaten uttaler i en pressemelding: ”Det er blant annet viktig å være oppmerksom på når en hobby går over til å bli næringsvirksomhet eller hvordan reglene er når nettdrift og omsetning går over landegrenser.”

Medlemmer av NNO
De fleste av Norsk Netthandlerorganisasjons medlemmer er godt orienterte når det gjelder skatter og avgifter. De er MVA-registrerte, og alle driver seriøs næringsvirksomhet.
Allikevel er det lurt å ta en titt på lenken til Skatteetaten. Reglene er ganske omfattene, og det anbefales å være oppdatert.