200-lapp_500px

Grensen for å handle momsfritt på nettet fra utlandet, ligger i dag på bare 200 kroner. Dette er grunnen til at åtte av ti nordmenn foretrekker å handle fra norske nettbutikker. Men hva skjer dersom 200 kronersgrensen blir hevet?

Av Silje Kyvik

Grensen på 200 kroner for å handle momsfritt er veldig omdiskutert. Da DinSide spurte leserne sine om hva de synes om grensen, svarte 97 prosent at den bør heves eller fjernes. Forbrukerne ønsker å spare penger ved å kjøpe varer billigere fra utlandet, men 200 kronersgrensen hindrer dem i å kjøpe inn for større summer.

 Enkelte partier ønsker å endre grensen

Ingen av de tre regjeringspartiene, AP, SP og SV ønsker å endre på denne ordningen. Dette uttrykte de tydelig ved valget i fjor.

Derimot er opposisjonen veldig åpne for å gjøre forandringer. KrF kunne tenke seg å heve grensen til det dobbelte, 400 kroner. Høyre, Venstre og FrP har uttalt at de ønsker å heve grensen til 1000 kroner.

Store konsekvenser
Grensen har vært på 200 kroner siden 1975, dette er et av argumentene for at den bør heves. 200 kroner for 35 år siden, tilsvarer om lag 920 kroner i dag.

Allikevel vil det få mye større konsekvenser å heve grensen i dag, enn i 75. Den gang var det ingen som kjente til begrepet ”netthandel”. I dag er netthandel blitt en veldig viktig del av norsk næringsliv. Det er det den lave tollgrensen som gjør at norske nettbutikker kan drive med fortjeneste. Dersom denne fjernes vil det få store konsekvenser  for nettbutikkene, og næringslivet.