Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Anbefal en nettbutikk til ny tjeneste!
Tjenesten er gratis. Lanseringsdato er ikke satt.
[les mer]    [Anbefal en nettbutikk]

Domenenavn

 

I dagens digitale samfunn, med stadig økende bruk at internett, er registrering, sikring og forvaltning av virksomhetens domenenavn viktig. De fleste virksomheter ønsker å ha et domenenavn som gjør at flest mulig enkelt klarer å finne frem til den aktuelle virksomhet. Derfor er det stor konkurranse i markedet om å oppnå retten til de beste domenenavnene.

Et domenenavn er rett og slett en adresse som knyttes til et bestemt sted på internett.

For å få til en mest mulig rettferdig konkurranse i markedet, er det laget regler for tildeling og rett til domenenavn både internasjonalt og nasjonalt.

For å kunne søke om domenenavn under domenet ”.no” må virksomheten din være registrert med en godkjent organisasjonsform
i Enhetsregisteret, ha norsk postadresse, og inngå avtale med en registrar som gjennomfører søknadsprosessen og registreringen.

Som søker av et domenenavn er du selv ansvarlig for at domenenavnet ikke er i strid med regelverket for ”.no” eller andres eventuelle rettigheter til navnet, herunder andres varemerke, innarbeidede kjennetegn eller foretaksnavn. Det er også ditt ansvar å følge opp abonnementet videre og årlig fornye det.

I likhet med varemerkerettigheter, patentrettigheter eller andre immaterielle rettigheter representerer også domenenavn en stor verdi for virksomheten. Derfor bør du være påpasselig med å følge opp abonnementet. Når du fornyer abonnementet unngår du risikoen for at domenet slettes og at andre registrerer domenet eller at ”domenepirater” misbruker selskapsnavn, produktnavn og varemerker.

Hvis du oppdager at noen har registrert et domenenavn som du mener du har rettigheter til, for eksempel et lignende domenenavn, varemerke, produktnavn eller foretaksnavn, kan du klage registreringen inn for domeneklagenemnda.

Denne muligheten gjelder domenenavn som er registrert etter 1. oktober 2003. Du må klage innen 3 år etter domenet ble registrert.

Klagen må begrunnes både ut fra at du mener at du har rett til navnet og ut fra at du mener at den som har registrert navnet har handlet i såkalt ond tro. Det vil si at vedkommende visste eller burde ha visst at registreringen kunne krenke andres rettigheter. . Som eksempel på dokumentasjon på at du kan ha rett til navnet gir

Domeneklagenemnda disse eksemplene:

•  kopi av varemerkeregistrering fra Patentstyret eller tilsvarende attest fra andre myndigheter

•  kopi av firmaattest fra Brønnøysundsregistrene

•  kopi av brosjyremateriell, annonser, brevark og lignende, utskrift av websider, bilder av butikkskilt

Som eksempler på dokumentasjon på at motparten har vært i ond tro nevn-
er Domeneklagenemnda:

•  registreringen har skjedd i den hensikt å selge eller leie ut domenenavnet til deg eller til en av dine konkurrenter for å tjene penger

•  at domenet er registrert for å hindre deg i å registrere et navn du har ret-tigheter til eller gjøre det vanskelig for din virksomhet på andre måter

•  at domenet er registrert for å forlede noen til å tro at navnet er tilknyttet deg eller din virksomhet

•  at registreringen er gjort for å forlede noen til å tro at navnet er tilknyttet en offentlig myndighet eller virksomhet

•  at motparten også har gjort andre registreringer i ond tro

I tillegg til den mulighet virksomheter har ved å reise klagesak for domeneklagenemnda kan det også reises sak for ordinære domstoler. I disse sakene vil det rettslige grunnlaget for krenkelse av domenerettighetene være at registreringen er i strid med bestemmelser i markedsføringsloven og varemerkeloven.

Det er i dag særlig viktig for virksomheter å være seg bevisst den enorme verdien som kan ligge i et godt domenenavn. Domenenavnet har i den digitale verden, i stor grad, tatt over som det viktigste kjennetegnet for bedrifter. Det er derfor viktig å beskytte domenenavnet, men i tillegg bør du også overvåke markedet for å avdekke om andre benytter et domenenavn som er så likt at det gjør inngrep i din virksomhets domenenavn eller andre kjennetegn.

Vi har lang erfaring med å bistå virksomheter i forbindelse med registrering, fornyelse, forvaltning og sikring av domenenavn, herunder ved å bistå klienter i forbindelse med klage til domeneklagenemnda og gjennom ordinær domstolbehandling.

For nærmere informasjon ta kontakt med advokat Fredny Bade eller advokat Katrine Malmer-Høvik, telefon 22 81 45 00 eller e-post  
fb@steenstrup.no  eller kmh@steenstrup.no.