Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Anbefal en nettbutikk til ny tjeneste!
Tjenesten er gratis. Lanseringsdato er ikke satt.
[les mer]    [Anbefal en nettbutikk]

Intellectual property rights (IPRS)

 

 

IPRs kan bestå i rettigheter til patenter, varemerker, design,
domenenavn, foretaksnavn, åndsverk og
bedriftshemmeligheter/
know how.

Intellectual Property Rights (”IPRS”) kan utgjøre store verdier for din virksomhet. Dette gjelder enten disse skal utnyttes av virksomheten
selv, lisensieres eller selges. Slike rettigheter er særlig avgjørende for kunnskapsbedrifter.

Ansatte skifter stadig oftere arbeidsgiver. Dette er særlig viktig å være bevisst på når det gjelder ansatte som sitter på kritisk informasjon
og kjernekompetanse vedrørende virksomheten. Har virksomheten tilstrekkelig gode arbeidsavtaler, arbeidsinstrukser og rutiner for
sikring av rettighetene til kritisk informasjon og kompetanse?

Internasjonal konkurranse og ny teknologi skaper nye muligheter, men også en vesentlig mer uoversiktlig konkurransesituasjon. Faren
for at andre urettmessig utnytter dine rettigheter for å dra nytte av din suksess er dermed også økende. På den annen side kan du risikere å
krenke andres rettigheter om du ikke undersøker godt nok før du går i markedet. Har virksomheten rustet seg for å ivareta rettigheter i en slik skjerpet konkurransesituasjon? Har virksomheten nødvendig ”freedom to operate”?

Det er styrets og den daglige ledelsens overordnede ansvar å sørge for god sikring og forvaltning av IPRs, tilsvarende ansvaret de har for
å forvalte andre verdier i virksomheten. Godt forankrede rammer og retningslinjer for forvaltningen av slike rettigheter bør derfor utgjøre
en integrert del av virksomhetens øvrige mål, rammer og retningslinjer. På denne måten kan disse rettighetene bidra til at virksomhetens
øvrige mål oppnås, og derved bidra til den forutsatte verdiskapning.

Vi har lang og omfattende erfaring med å bistå virksomheter til å identifisere, sikre og tilrettelegge egnede systemer for effektiv forvaltning 
av IPRs. Formålet med slik bistand er at rettighetene skal bidra til den forutsatte verdiskapning for virksomheten. En tilrettelegging av dette behøver ikke å være en omfattende prosess, men er desto viktigere.


For nærmere informasjon ta kontakt med Fredny Bade, fb@steenstrup.no, eller  tlf. 22814529/480 16 529

IPRs kan eksempelvis bestå i rettigheter til patenter, varemerker, design, domenenavn, foretaksnavn, åndsverk og bedriftshemmeligheter/know how;

Patent:               En løsning på et teknisk problem, enten et produkt eller en fremgangsmåte.    
Varemerke:         Et kjennetegn for din virksomhets varer eller tjenester.

Design:               Formen eller utseende til et produkt eller en del av et produkt.

Domenenavn:     En internettadresse.

Foretaksnavn:     Det offisielle navn på en næringsdrivende juridiske person og kjennetegnet på et enkeltmannsforetak.

Åndsverk:            Litterære, vitenskapelige eller kunstneriske verk av enhver art og uansett uttrykksmåte og uttrykksform.

Bedrifts-
hemmelighet:      En identifiserbar kvalifisert teknisk eller kommersiell  hemmelighet, som det er viktig for virksomhetens  konkurranseevne å                            holde hemmelig, og som det er  gjort tilstrekkelige tiltak   for å hemmeligholde.

Know-How:          Kvalifisert viten og erfaring som er mer enn alminnelig  teknisk og kommersiell viten, men  som ikke ligger så høyt at det                               får karakter av bedriftshemmelighet.