Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Anbefal en nettbutikk til ny tjeneste!
Tjenesten er gratis. Lanseringsdato er ikke satt.
[les mer]    [Anbefal en nettbutikk]

Ny markedsføringslov

Den nye markedsføringsloven


Den 1. juni 2009 trådte den nye markedsføringsloven i kraft.Loven viderefører en rekke bestemmelser, og innfører samtidig viktige nyskapninger. Noen av de sentrale endringene kan du lese nedenfor.

 

Nye lovbestemmelser om urimelig handelspraksis overfor forbrukere:

•  I praksis er det tvilsomt om de nye bestemmelsene innebærer noe særlig nytt i forhold til allerede etablert praksis.

Sterkere forbrukerbeskyttelse mot uønsket direkte markedsføring:
•  Utvidet angrerett ved telefonsalg: Forbruker må gi etterfølgende skriftlig aksept for å være bundet av avtale inngått ved telefonsalg. Denne endringen kan bli av stor praktisk betydning.

•  Den næringsdrivende må ”vaske” mot Reservasjonsregisteret hver måned, i stedet for hver tredje måned som i dag.

•  Det er innført forbud mot markedsføring til forbrukere i helgene, og ellers mellom 21.00 og 09.00.

Markedsføring overfor barn:
•  Egne bestemmelser om markedsføring overfor barn er innført, men det er usikkert om dette innebærer noe særlig mer enn det som allerede er etablert praksis

Forbudet mot tilgift oppheves:

•  Den nye loven inneholdt opprinnelig et nytt forbud mot ”samlemerker”. Denne bestemmelsen er imidlertid ikke trådt i kraft, som en følge av ny praksis fra EF- domstolen. Bestemmelsen om ”samlemerker” vil trolig bli opphevet.

•  Det er dermed tillatt med tilgift i enhver form, også overfor barn. Rabattkuponger og samlemerker er også tillatt. (Dette gjelder med den begrensning at slike markedsfø-ringstiltak likevel kan rammes av lovens generelle forbudsbestemmelser om urimelig og villedende markedsføring, herunder de særskilte bestemmelsene som gjelder barn.)

Forbudet mot konkurranser som ledd i markedsføring videreføres i noe endret form:

•  Forbudet gjelder nå kun markedsføring mot forbrukere.

•  Forbudet vil nå kun gjelde dersom forbrukerens deltakelse forutsetter kjøp eller annen motytelse fra forbrukeren.

•  Forbudet vil nå også gjelde såkalte ”prestasjonskonkurranser”, hvilket tidligere var tillatt.

”Nei takk”-ordningen er utvidet til å inkludere gratis aviser og gratisaviser.


For nærmere informasjon, ta kontakt med advokat Fredny Bade, telefon 22 81 45 00 eller
e-post fb@steenstrup.no