Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Anbefal en nettbutikk til ny tjeneste!
Tjenesten er gratis. Lanseringsdato er ikke satt.
[les mer]    [Anbefal en nettbutikk]

Nye regler om e-post


 

 

Nye regler om E-post
I 2009 kom det to viktige regel- endringer for behandling av personopplysninger som innebærer ytterligerebegrensninger i arbeidsgivers mulighet til innsyn iarbeidstakeres e-post og elektronisk lagret informasjon. Reglene gjelder ikke bare e-post. Også innsyn i andre elektronisk lagrede opplysninger er om-fattet
av reglene.

Her er de viktigste reglene om innsyn i e-post m.v.:

Innsyn i e-post og annen elektronisk lagret informasjon er kun tillatt

•  når det er nødvendig for å ivareta den daglige driften eller andre berettigede interesser ved virksomheten

•  ved begrunnet mistanke om at arbeidstakers bruk av e-postkassen medfører grovt brudd på de plikter som følger av arbeidsforholdet eller kan gi grunnlag for oppsigelse eller avskjed.

Samtykke fra den berørte ansatte kan ikke erstatte disse vilkårene.

Når ansatte slutter må virksomheten slette

•  all e-post
•  alle dokumenter på arbeidstakers personlige områder i bedriftens datanettverk. 

Reglene legger opp til at hver virksomhet i praksis må ha datainstruks. Dersom man har dette, kan virksomheten etablere rutiner som sikrer viktig informasjon ved at

•  virksomheten får ta hånd om e-post selv når den ansatte er fraværende
•  at e-post og andre dokumenter blir arkivert og overlevert til virksomheten løpende, og særlig når ansatte slutter.

Alle trenger datainstruks! Vi bistår deg med å utarbeide de instruksene du trenger i din virksomhet.


Ta kontakt med advokat Mette Borchgrevink eller advokat Fredny Bade, tlf 22 81 45 00, eller
mb@steenstrup.no eller fb@steenstrup.no